Make your own free website on Tripod.com1. Cтоян Пухтев 1912 1922
2. поручик Иван Никифоров 1922 1923
3. Георги Хитрилов 1923 1926
4. ротмистър Христо Kънчев 1926 1944
5. Стойо Сеизов 1944 1947
6. Димитър Ганчев 1947 1953
7. майор Димитър Вангелов 1953 1960
8. Йовчо Йовчев 1960 1964
9. Станко Станков 1964 1972
10. Kирил Аспарухов 1972 13.IX.1990
11. Виден Апостолов 13.IX.1990 1.X.1992
12. Петър Балджиев 1.X.1992 16.I.1993
13. Христо Данов 16.I.1993 4.I.1995
14. Михаил Маркачев 4.I.1995 14.X.1996
15. Георги Чакъров 14.X.1996 16.IX.1997
16. Петко Муравенов 16.IX.1997 26.XI.1997
17. Васил Kоритарев 26.XI.1997 16.XII.1997
18. Васко Нинов 16.XII.1997 19.III.1999
19. Димитър Христолов 19.III.1999 22.VI.2000
20. Валентин Kънчев 19.VIII.2000 10.X.2000
21. Димитър Христолов 10.X.2000


Copyright 2002